Jouw keuze

Bachelor in de biowetenschappen
HoGent - BIOT

Verhouding van de vakcategorieën

Verhouding van de vakcategorieën
Wiskunde, fysica, chemie en biologie algemene basisvakken die niet specifiek zijn voor een bacheloropleiding, afstudeerrichting of optie
Maatschappelijke vakken vakken die het vakgebied in een ruimer maatschappelijk kader plaatsen (ethische, filosofische, economische en communicatieve aspecten)
Ingenieursvakken ingenieursvakken steunen op de wiskundige, fysische, chemische en biologische basisvakken en zijn nuttig om processen te onderzoeken, te beheren, te sturen en producten te ontwikkelen
Algemene ingenieursvakken ingenieursvakken die niet specifiek zijn voor een bacheloropleiding, afstudeerrichting of optie
Specifieke ingenieursvakken ingenieursvakken die specifiek zijn voor een bacheloropleiding, afstudeerrichting of optie
Projecten/bachelorproef  

Vergelijk deze bacheloropleiding met:

Legende

Unieke opleiding in Vlaanderen = Unieke opleiding in Vlaanderen

UGent - FirW =
Universiteit Gent - Faculteit Ingenieurswetenschappen

UGent - FBW =
Universiteit Gent - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

HoGent - INWE =
Hogeschool Gent - Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen

HoGent - BIOT =
Hogeschool Gent - Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur

HOWEST - PIH (Kortrijk) =
Hogeschool West-Vlaanderen - Departement PIH (Kortrijk)

Open menu